Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 1 4.1.2011 Pohrebnícke služby Burzová Jarmila   83,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2 7.1.2011 Pohrebnícke služby Bielická Jolana   41,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 3 17.1.2011 Pohrebnícke služby Kožuchová Jana   78,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 4 18.1.2011 Pohrebnícke služby Ing. Jozef Valo   88,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 5 31.1.2011 Pohrebnícke služby Masár Fedor   85,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 6 7.2.2011 Pohrebnícke služby Jakubičková Mária   85,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 304 7.2.2011 Nájom za nebytové priestory ZS - zubná ambulancia 1/2011 MUDr. Jela Bednárová   202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 305 7.2.2011 Nájom nebytových priestorov ZS - zubná ambulancia 2/2011 MUDr. Jela Bednárová    
Detail Faktúra vyšlá 314 7.2.2011 Nájom za nebytové priestory - garaž pri dome smútku za rok 2011 Masár Ján   98,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 322 7.3.2011 Nájom za nebytové priestory - zubná ambulancia 3/2011 MUDr. Jela Bednárová   202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 324 15.3.2011 Relácia v rozhlase Rádio maklér, s.r.o.   6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7 17.3.2011 Pohrebnícke služby Čechvala Ján   321,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 8 21.3.2011 Pohrebnícke služby Čechvalová Irena   85,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 9 25.3.2011 Pohrebnícke služby Gúčiková Anna   85,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 10 30.3.2011 Pohrebnícke služby Uhlík Ján   85,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11 20.4.2011 Pohrebnícke služby Augustín Jozef   313,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 12 20.4.2011 Pohrebnícke služby Križáková Anna   85,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k zmluve č. 873/2010/UZ 29.6.2011 Zmena dátumu v bode 2 a) VUB, a.s.   332,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/ 2011 8.6.2010 Kúpna zmluva Mgr. Nikoleta Uhlíková a Tomáš Žažo   365,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 29.6.2011 Spracovanie žiadosti o NFP - Operačný program ŽP imedia, s.r.o.   5 000,00 EUR 
toplist