Začala sa rekonštrukcia budovy materskej školy

V týždni od 24.4. - 28.4.2023 sa začala očakávaná rekonštrukcia budovy materskej školy. Budova bola daná do užívania v roku 1983. Od toho času už prešlo veľa času a rekonštrukcia je viac ako žiadaná. Ňou sa zníži energetická náročnosť a očakáva sa vysoké zníženie prevádzkových nákladov na energie, najmä vykurovanie. Názov projektu je "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí". Celková cena prác by mala dosiahnuť sumu 462 000 €. Pre úsporu je potrebné vykonať nasledovné práce: strecha  (1370 m2) bude zateplená 35 cm- minerálna vlna a obvodový plášť 18 cm minerálnej vlny. Staré drevené okná a dvere sa vymenia za nové s trojsklom. Odizolujú sa základy a urobí sa nový bleskozvod.

Na celú rekonštrukciu sme získali dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 400 000 €.

Ďalej upozorňujeme rodičov a deti, aby boli obozretní, keď sa budú pohybovať po areáli materskej školy.

Publikované: 28.4.2023 | Aktualizácia: 28.4.2023 | Zobrazené: 385
toplist