V sobotu 29.4.2023 sme v našej obci postavili MÁJ

V sobotu 29.4.2023 sme v našej obci postavili MÁJ pre všetky dievčatá. Táto tradičná kultúrna akcia sa opäť konala v duchu folklóru ako to už býva v našej obci zvykom. Tentoraz sme však pre nepriaznivé počasie najskôr postavili máj a následne sa celý program uskutočnil v kultúrnom dome. 

V úvode všetkých prítomných privítal pán starosta a nasledovalo krásne a milé vystúpenie detičiek z materskej školy. Potom nasledoval klobúkový tanec v podaní chlapcov zo ZŠ a nasledovali spevy a tance detí zo ZŠ s MŠ Podolie v sprievode DH Podolanka. Detičky sa predviedli v krásnych Podolských krojoch. Sme veľmi radi, že si aspoň takto raz za rok pripomíname našu kultúru a máme možnosť vidieť našej krásne kroje.

Po vystúpení detí nasledovalo vystúpenie FS Máj z Piešťan, ktorí predviedli krásne ľudové tance a spevy. Po ich vystúpení nasledovalo vystúpenie DH Podolanka.

Všetkým zúčastneným, žiakom, učiteľom, DH Podolanka a FS Máj patrí veľké poďakovanie za príjemný program a príjemné strávenie sobotného podvečera. Taktiež veľké poďakovanie patrí aj poslancom OZ, členom kultúrnej komisie a zamestnancom obce za organizáciu tohto podujatia.

 

 

foto: Tomáš Bobocký

Publikované: 2.5.2023 | Aktualizácia: 2.5.2023 | Zobrazené: 699
toplist