UPOZORNENIE! Od 1.6.2021 je potrebné mať na 120l smetných nádobách nové nálepky s rokom 2021

Upozorňujeme všetkých občanov, že od najbližšieho zberu komunálneho odpadu, t.j. 14.06.2021, bude potrebné mať na smetných nádobách nalepenú novú nálepku s rokom 2021. Pokiaľ nebudete mať nálepku, tak vám komunálny odpad nebude vyvezený. Zároveň vyzývame všetkých občanov k dôslednej separácii odpadu- plasty, papier, kovy, tetrapaky, sklo, elektroodpad, ...

Elektroodpad, kuchynský olej, motorový olej, veľké množstvo skla, staré farby, batérie - stačí priniesť na zberný dvor bočnou bránou (prevádzky obce). Ostatný veľkoobjemný odpad (pohovky, koberce, PVC, ...) riešime po telefonickom rozhovore, ktorým budete usmernený a dostanete presné inštrukcie pre likvidáciu.

Publikované: 31.5.2021 | Zobrazené: 220
toplist