Súťaž v orbe konským dvojzáprahom a malotraktormi domácej výroby 28.9.2013 začala tradíciu

 

 

Hodnotitelia:

Doc. Ing. Jozef Ďuďák CSc., Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedra strojov a výrobných systémov

Ing. František Grácz, Výkonný riaditeľ Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo

Súťažiaci v orbe s dvojzáprahom:

Balvan Štefan z Ďurďového,

Galo Ján z Podhorian,

Gnida Daniel z Vitanovej,

Halás Jozef z Podolia (2. miesto),

Hodulík Viliam z Chocholnej Velčíc (1. miesto),

Palcút Jozef z Častkoviec (3. miesto),

Puvák Anton z Vrbového,

Súťažiaci v orbe s malotraktorom domácej výroby:

Augustín Emil z Častkoviec (4.-5. miesto)

Barančík Slavomír z Podolia,

Čechvala Marian z Podolia (1. miesto),

Čechvala Miloš z Podolia (3. miesto),

Helík Martin z Moravského Lieskového,

Homola Peter zo Sokoloviec (nesúťažil),

Ješko Ján z Maduníc (2. miesto),

Miklovič Peter, Madunice (4.-5. miesto)

Miškovič Ľubomír z Podolia,

Uhlík Martin z Podolie

Väško Peter,  Dubovany

Ďakujeme všetkým organizátorom (hlavne PD Podolie, Obci Podolie, Jozefovi Halásovi, Marianovi Čechvalovi, Milošovi Čechvalovi a našim sponzorom)

 

Publikované: 28.9.2013 | Zobrazené: 1571
toplist