Zmluva č. 304/58/2011

Typ: Dodávateľská
Číslo: 304/58/2011    
Predmet : Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru na kúpu bytu v bytovom dome pre nájom podľa zákona o ŠFRB a § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
Partner: Štátny fond rozvoja bývania
IČO: 31749542
Adresa: Lamačská cesta č. 8, 83304 Bratislava 37
Dátum zverejnenia: 23.5.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 20.5.2011 
Dátum účinnosti: 20.5.2011 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 539 217,23 EUR 
  zmluva s ŠFRB č. 304/58/2011, Veľkosť: 1.04 MB
Previazané dokumenty:
toplist