Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1    
Predmet : V zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku . 
Partner: Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO: 00002801
Adresa: Bajkalská 27, 82799 Bratislava
Dátum zverejnenia: 24.3.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 24.3.2011 
Dátum účinnosti: 24.3.2011 
Platnosť do:  
  Dodatok č.1, Veľkosť: 681.32 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie

Faktúra: Služby BOZP a PO za 1. štvrťrok 2011

toplist