Posedenie pre jubilantov a dôchodcov v KD Podolie

V piatok 20.10.2023 sa uskutočnilo v našom kultúrnom dome slávnostné posedenie pre jubilantov 60., 65., 70. a viac roční. V tomto roku bol opäť pripravený krásny program, ktorý pripravili pani učiteľky so žiakmi našej ZŠ s MŠ Podolie. Program bol naozaj krásny a určite sa každému páčil. V priebehu programu sa prihovoril k pozvaným hosťom náš pán starosta, krásnu báseň predniesol náš poslanec a pán učiteľ v jednom, p. B. Čechvala. V závere prítomných pozdravil a prihovoril sa aj náš pán farár R. Ťapušík. Po programe nasledovalo podávanie slávnostnej večere. O hudobný doprovod večerom sa starala DH Podolanka.

Pri príchode každého privítal a pozdravil náš pán starosta a každému odovzdal malý darček a každý sa zapísal do pamätnej knihy obce.

Po programe a jedle sa všetci prítomní mohli započúvať do vystúpenia našej DH Podolanka. Veríme, že všetci sa potešili, dobre sa porozprávali so svojimi známymi a odchádzali z kultúrneho domu s dobrým pocitom.

Za prípravu a pomoc tohto posedenia ďakujeme pracovníkom a pracovníčkam OcÚ, ich rodinným príslušníkom, poslancom Monike a Bohuškovi, sestrám Augustínovým, kuchárovi Martinovi Folajtarovi, deviatakom za pomoc pri obsluhe a samozrejme všetkým žiakom a pani učiteľkám ZŠ s MŠ Podolie za nacvičený program, DH Podolanka a všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o pomoc.

 

Foto: Lenka Bobocká

Publikované: 22.10.2023 | Aktualizácia: 22.10.2023 | Zobrazené: 1322
toplist