Poplatok za komunálny odpad v roku 2021

Vážení a milí,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám k odpadom, odpadovému hospodárstvu. Nakoľko sa šíri veľa nepravdivých rečí, ako nadávate na starostu, pretože vraj zdvihol dane a poplatky za komunál (KO), ako si to dovolil a podobné "reči".

Tak po prvé. Starosta dane a poplatky za KO nezdvíha a ani ich neschvaľuje. Ja môžem dať maximálne návrh, o ktorom zastupiteľstvo hlasuje. Našťastie v našej obci máme dobré zastupiteľstvo. Ja nemusím dávať ani konkrétny návrh, ale stačí, keď urobím analýzu, tú odprezentujem poslancom a máme o tom diskusiu a snažíme sa spoločne nájsť najlepšie možné riešenie. Tomu sa hovorí spolupráca. A tak to má byť. Je potrebné vedieť o danej problematike čo najviac. Čím menej človek vie, tým viac dezinformácií potom vzniká. Taktiež aj o odpadoch sa už toho viac písalo, dokonca aj na spoločnom stretnutí (2019), kde prišlo 100 občanov som o tom hovoril, v médiách sa o tomto probléme čo to porozprávalo, atď. A stále sa nájdu takí, ktorí potrebujú len a len sa sťažovať, nadávať, osočovať, ponižovať, hodnotiť, dehonestovať, ... .

Po druhé. Samotné dane za nehnuteľnosti sa nezvyšovali od roku 2011. Takže 10 rokov. To len aby ste boli všetci v obraze. Žiadne dane sa v obci nezvyšujú.

Vrátim sa ale späť k odpadom, aby ste pochopili, prečo sú v posledných dvoch rokoch samosprávy nútené rapídne zvyšovať poplatky za KO.
Všetky vyzbierané poplatky od občanov za odvoz KO by mali pokrývať celkové náklady. To sa zatiaľ neudialo ani jeden rok. Dokonca za minulý rok sme doplácali na odpadoch 13 500 €! Takže celkom slušná suma. Tieto peniaze mohli byť použité na zveľaďovanie našej obce, nie na odpad, ktorý produkujú domácnosti.

Prečo sa za posledné dva roky poplatok zvýšil tak skokovo?
1. Zberová spoločnosť M. Pedersen, u ktorej si objednávame službu (máme s ňou zmluvu) a to vývoz odpadu má stanovený cenník, ktorý sa takmer každým rokom navyšuje. Oni si účtujú 1,44 € za každú smetnú nádobu a za každý zber (zberov je v roku cca 26). To je skoro 38 € za 1 rok na smetnú nádobu. Aktuálne má MP v obehu (v domácnostiach, firmách) 893 nádob. A to sa nám za posledný rok podarilo znížiť počet o 120 nádob. Čiže o sumu 4 560 €. To len vďaka tomu, že mnohí z Vás boli ochotní vzdať sa dvoch smetných nádob a pristúpili k separácii. Stále je však počet 893 nádob veľa. Keď sme minulý rok robili inventarizáciu a chodilo sa aj po domoch, tak pravdepodobne nie všetci priznali skutočný stav.
Len pre porovnanie, v roku 2018 sa platilo za smetnú nádobu /za každý zber 1,3 €.

2. Ďalšiu zložku, ktorú nám fakturujú je skládkovanie. Platíme za vyvezené množstvo/tony. Aktuálne platíme za 1t 36 €. Za jeden pondelok to je priemerne 12t odpadu. Čiže spolu to je 432 €, za mesiac 864 €. Poviete si pohoda, ale ...

3. Ďalšou zložkou je zákonný poplatok, ktorý schválil zmenou zákona o odpadoch parlament, pretože vraj nás chcú naučiť viac separovať. Jednoducho povedané, čím menej vyseparujeme, tým viac platíme. Tabuľka je neúprosná.
Zákonný poplatok bol v roku 2017, 2018 iba 5 €/t, v roku 2019 sme už platili 7 €/t, no v roku 2020 to bolo 13 €/t a teraz 2021 máme až 18 €/t a to stále viac a viac separujeme! A samosprávy sa pýtajú, kde je tá spravodlivosť? Pretože každým rokom vyseparujeme viac a viac odpadu a stále viac a viac platíme. Ako to tým ľuďom teraz máme vysvetliť?! No poraďte?!
V roku 2017 to bolo 15 %, v roku 2018 sme vyseparovali 17% odpadu, v roku 2019 to bolo 31%, v roku 2020 to bolo 45%. Urobte si teda názor! Ale ak by sme nevyseparovali toľko, tak tie poplatky by boli ešte vyššie. Napr. Očkov má aktuálne až 27 € zákonný poplatok (plus 36€).
Pri priemere 12t za jeden zvoz teda zaplatíme na zákonnom poplatku 216. Čiže za rok 5 616 €. Pre porovnanie, v roku 2018 to bolo iba 1 560 €.

4. A na záver, ešte platíme vývozy veľkoobjemných kontajnerov a samotné skládkovanie. Ročne vyprodukuje naša obec cca 85t veľkoobjemného odpadu. Čo predstavuje cca 4 590 € + 4 800 € nakladanie a odvoz.

Finančná sumarizácia
Rok 2020:

Príjmy 45 196,01 € (vyzbierali sme na poplatku za KO)
Výdaje 58 877,10 € (museli sme zaplatiť)
Rozdiel - 13 681,09 €

Pre porovnanie ... rok 2019
Príjmy 45 632,39 €
Výdaje 54 754,57 €
Rozdiel - 9 122,18 €

Rok 2018
Príjmy 38 182,42 €
Výdaje 50 827,21 €
Rozdiel - 12 644,79 €

Rok 2017
Príjmy 38 719,62 €
Výdaje 50 192,77 €
Rozdiel - 11 473,15 €

Ak by sme sa chceli dostať na NULU, tak by musel byť v roku 2020 poplatok komplexne pre všetky fyzické osoby, ktoré platia KO v našej obci, okolo sumy 32 - 33 € (pozn. povinných platičov je cca 1700 občanov ), plus právnické osoby by platili cca o 15 € viac na smetnú nádobu.

Poplatky by sa dali ustáliť, ale to by sme museli vrátiť všetky nevyužívané smetné nádoby (ešte cca 250 ks - nevieme kde sú), všetci by museli začať poctivo separovať, aby išlo na skládku čo najmenej odpadu a aby bolo čo najviac ton vyseparovaných zložiek (plasty, papier, sklo, kov, tetrapaky, elektro, BIO odpad, ...). A hlavne M. Pedersen by musel byť naklonený našim návrhom. Ale to je utópia. O tom nebudem písať. Dvojité nálepky, rôzna frekvencia zberu, žetónový systém, evidovanie nádob a pod. O všetkom vieme, o všetkom sme sa rozprávali.
Ceny idú hore. Prevádzkové náklady sú stále vyššie. Benzín, nafta, elektrika, voda, minimálna mzda a celkovo mzdy sa zvyšujú. To sa samozrejme odzrkadlí na všetkom. To je jednoduchá matematika.

Ak ste pozorne čítali, tak dáte za pravdu, že obce a mestá sú nútené zvyšovať poplatok za KO. Alebo nezvýšime, ale potom je to na úkor investícií v obci. Len za posledné 4 roky, ak by sme šetrili uvedený rozdiel, mohla obec investovať tých 47 000 € napr. na zateplenie telocvične, alebo MŠ, jedálne, prípadne rekonštrukcie chodníka na družstevnej, opravu cesty pod bufetom, proste na čokoľvek, čo je prospešné pre občanov a samotnú obec.

Ešte si myslíte, že treba nadávať na starostov, poslancov a samosprávy? Keď chce človek hodnotiť, nadávať, poukazovať na všetko, tak si najskôr treba zistiť VŠETKY fakty. Reči bez zodpovednosti je také jednoduché povedať a tak dobre sa dajú počúvať.

 

S pozdravom,

starosta obce

Publikované: 18.5.2021 | Aktualizácia: 18.5.2021 | Zobrazené: 496
toplist