Parkovanie na chodníkoch v obci od 1. októbra 2023 v súlade s novelou zákona o cestnej premávke

V súvislosti s novelou Zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza od 1. októbra 2023 celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch v obciach a mestách, s výnimkou vyznačených miest. 

Novela zákona sa dotkne najmä tých vodičov áut, ktorí boli zvyknutí parkovať na chodníku bez vyznačeného parkovacieho miesta. Pocítia ju aj majitelia vozidiel, ktorí svoje autá parkovali na chodníku pred rodinnými domami. Vodiči, ktorí odstavovali svoje auto doteraz na mieste, ktoré nebolo oficiálnym parkovacím miestom, si budú musieť zvyknúť na zmenu.

Majitelia rodinných domov, hoci majú k dispozícii dvor, záhradu, garáž či parkovacie státie, napriek tomu parkujú vozidlá na verejných priestranstvách. Sú to najmä cesty, krajnice, chodníky a v tých horších prípadoch dochádza k parkovaniu častokrát aj na zeleni. Takýmto správaním komplikujeme plynulosť cestnej premávky, bezpečnosť nás všetkých a navyše v zime aj znemožňujeme zimnú údržbu, za ktorú je obec zodpovedná. Neohľaduplným parkovaním sa dokonca komplikuje aj odvoz odpadu. Každý s tým máme svoje skúsenosti, či už ide o chodcov, cyklistov, rodičov s kočíkmi alebo deti a seniorov, ktorí sa pre neohľaduplne zaparkované autá na chodníkoch môžu pri pohybe na ulici ľahko stať obeťou dopravnej nehody.

Aj v súvislosti s novelou tohto zákona sa poslanci OZ zhodli, že je potrebné v našej obci riešiť parkovanie áut na cestách, chodníkoch a verejných priestranstvách. Pripravuje sa schválenie nového VZN.


Chceme totuo cestou vyzvať a poprosiť všetkých našich občanov, aby brali ohľad a rešpektovali novelu zákona a zákon o cestnej premávke všeobecne. Prajeme si, aby
 boli vodiči ohľaduplní a parkovali tak, aby tým nikoho neobmedzovali, neohrozovali a neporušovali tento zákon.

V prvej fáze budeme priebežne monitorovať priestupky, postupne ich vyhodnocovať a následne prijímať opatrenia na ich eliminovanie.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu spoluprácu a pochopenie.

Publikované: 29.9.2023 | Zobrazené: 690
toplist