Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie 804 oznamuje, že prihlášky na prijatie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 je možné priniesť do materskej školy v priebehu mesiaca máj 2021.

Zákonný zástupca si môže tlačivá k prijatiu stiahnuť z webového sídla školy www.zspodolie.sk v časti Materská škola. Ak si rodič nemá ako stiahnuť a vytlačiť tlačivá, je možné si ich vyzdvihnúť u zástupkyne materskej školy 3. a 4. mája 2022 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. v budove materskej školy.

Upozorňujeme rodičov, že nastala zmena v školskom zákone, podľa ktorej je pre deti, ktoré dosiahnu k 31. augustu 2021 5 rokov veku, nástup do škôlky povinný, čiže predškoláci majú POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

Ak zdravotný stav päťročného dieťaťa nebude umožňovať jeho účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo rodič nechce dať päťročné dieťa do MŠ, rodič musí požiadať riaditeľku školy o individuálne vzdelávanie. Tlačivá je možné stiahnuť z webového sídla školy.

V zmysle novely školského zákona platí, ak rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania ani nepožiada o individuálne vzdelávanie, považuje sa to, že nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa. V takom prípade oznámi riaditeľka MŠ túto skutočnosť na obec Podolie a na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že rodič prihlási dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Podolí, na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do inej škôlky, prosíme Vás, aby ste telefonicky, mailom alebo osobne o tom upovedomili riaditeľstvo školy.

Publikované: 23.4.2021 | Zobrazené: 74
toplist