Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Kúpna 1/ 2019 21.11.2019 Dodatok Patrik Hanták    
Detail Zmluva Nájomná 0001 15.3.2019 Dodatok - doba prenájmu CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463   
Detail Zmluva Dodávateľská 2017/2 25.1.2017 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO Ing, Ladislav Billik - ABP 40377008   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 7.6.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poradenských službách pri implementácii projektu a spracovania... ITERGY, s.r.o. 36737283   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.5.2016 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Vybudovanie a... Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  5 862 609,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 12.1.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej ,kúpnej zmluvy zo dňa 13.1.2016 uzavretej podľa... Innovia bývanie, s.r.o. 43780440   
Detail Zmluva Kúpna 1 31.5.2017 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 4/2016 Milan Čechvala, Daniela Čechvalová, Peter Žák, Adriana Masláková    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 9.11.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2 26.9.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR   5 862 610,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 12.8.2011 Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 873/2010/UZ VUB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 9.11.2011 Dodatok č.2/DZ22140200940102 (ďalej len dodatok) k zmluve o poskytnutí nenávratného... Mininisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 00156621  432 828,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20187 16.4.2018 Dodatok č.4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou... TVK, a.s. 36302724   
Detail Zmluva Dodávateľská č.5 5.10.2017 Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Vybudovanie a... Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  5 862 609,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/14 9.11.2018 Dodatok č.7 cenník za uloženie odpadu od 1.1.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská 01 15.8.2017 Dodatok k zmluve o výkone činností stavebného dozoru Ing. Pavol Gulač 32781776   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 k zmluve č.-26/TDO/1997 18.12.2015 Dodatok o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom Marius Pedersen, a,.s. 34115901   
Detail Faktúra došlá 7230448306 25.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny ZSE Energia, a.s. 36677281  3 094,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7111084044 15.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny (BD 526-kvetinárstvo) ZSE Energia, a.s. 36677281  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150610998 15.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny (čerpadlo pri K.) ZSE Energia, a.s. 36677281  74,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102026050 15.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny (garáže) ZSE Energia, a.s. 36677281  0,76 EUR 
toplist