Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 06-25/2011 18.2.2011 Činnosť stavebného úradu 1/2011 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  -33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 125/2012 13.4.2012 Činnosť stavebného úradu 3/2012 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  163,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 213/2012 19.6.2012 Činnosť stavebného úradu 5/2012 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 265/2012 20.7.2012 Činnosť stavebného úradu 6/2012 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 435/2012 17.10.2012 Činnosť stavebného úradu 9/2012 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019027 7.2.2019 Čistenie a kontrola komínov KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá UPP s.r.o. 23.1.2015 Čistenie kanalizácie UPP s.r.o. 45854513  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016156 1.12.2016 Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín UPP, s.r.o. 45854513  204,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 372017 28.2.2017 Čistenie kanalizácie v KD Podolie Miroslav Súrovský 43949665  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017089 21.7.2017 Čistenie kanalizácie WC UPP s.r.o. 45854513  104,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 162017 26.10.2017 Čistenie KD Milan Macháč - KLIMACH 34491155  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 832017 18.8.2017 Čistenie odpadového potrubia v KD Vladimír Košnár - K.V. KANÁL 46884564  316,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201730 30.11.2017 Čistenie opony na javisku v KD Ondrej Pacek 47733195  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140052 25.8.2014 Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 KAO - ĽK s.r.o. 36340529  364,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130083 27.11.2013 Čistenie potoka a úprava krajníc KAO - ĽK s.r.o. 36340529  896,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014092 9.12.2014 Čistenie priehrady ASOK TRANSPORT s.r.o. 47119586  1 044,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140010 18.3.2014 Cisternová nádrž - Tatra fekál Peter Kukla ml. 44602839  3 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 -16/2017 17.12.2018 Článok VI. - cena za dielo a platobné podmienky M-SILNICE 42196868  6 119 288,63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.2.2013 Článok VIII. Záverečné ustanovenia sa prečíslováva na Článok IX. Záverečné ustanovenia... BKL ELEKTRO, s.r.o. 36378097   
Detail Faktúra došlá 3/2015 16.2.2015 Členský príspevok na činnosť MAS Beckov - Ćachtice - Tematín na rok 2015 Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín 42025125  785,60 EUR 
toplist