Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7160578318 15.1.2013 Dodávka a distribúcia elektriny (RD 409) ZSE Energia, a.s. 36677281  422,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010435182 18.2.2013 Dodávka a distribúcia energie (VO) ZSE Energia, a.s. 36677281  4 266,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170319 3.10.2017 Dodávka a inštalácia kuchynských liniek vyrobených na mieru do KD Podolie TILIA, v.o.s. 34115668  2 106,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201201009 6.2.2012 Dodávka a montáž kľučiek BD 526 Stavfin, a.s. 36305979  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201710016 31.10.2017 Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň STAVFIN, a.s. 36305979  2 589,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201406009 19.6.2014 Dodávka a montáž skla BD 526 Stavfin, a.s. 36305979  53,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201833417_Z 23.8.2018 Dodávka kompostérov BERTMAN s.r.o.   67 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2019 9.4.2019 Dodávka stavebnej a technologickej časti opravy ciest a krajníc v obci Podolie a kopanice. Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce 32296533  5 807,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 17010 19.6.2017 Dohľad nad spracovaním a prerokovaním návrhu ZaD č.1 podľa §19a Ods. 1e SZ, príprava... Ing. arch. Marianna Bogyová AABP 22732632  1 473,48 EUR 
Detail Zmluva Dohody 0220180297 10.12.2018 Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom, a.s. 35763469  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dohody 17/2019 4.7.2019 Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy zo dňa 26.11.2018 - parcela registra "C" č. 845/3... Marcel Čechvala, Veronika Čechvalová   99,90 EUR 
Detail Zmluva Dohody 2015/01 23.9.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Dodávateľská 0261417 27.1.2014 Dohoda o spolupráci - CVČ Piešťany Mesto Piešťany 612031   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 k zmluve č. 16/2017 17.12.2018 Dohoda zmluvných strán - Kanalizácia M - Silnice a.s. 42196868  6 119 288,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 02411 25.5.2011 Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 AAENERGO s.r.o. 44845448  1 931,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 30008 27.12.2013 Doména Podolie.sk - redizajn webovej stránky Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10207791 9.1.2020 Doména.sk od 8.1.2020 do 18.1.2022 WebSupport, s.r.o. 36421928  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 21160086 20.9.2016 Domový vodomer na studenú vodu - MŠ JUSTUR, s.r.o. 31102450  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24543411 11.6.2014 Doplatok 2014 - Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091  15,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/15 15.11.2018 Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. IC Holding, s.r.o. 50346342   
toplist