Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.8.2011 Všeobecné obchodné podmienky VUB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 12.8.2011 Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 873/2010/UZ VUB, a.s.    
Detail Faktúra vyšlá 2012401 2.1.2012 Pohrebnícke služby Cagala Stanislav   323,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012402 9.1.2012 Pohrebnícke služby Zdenka Masárová   139,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012403 23.1.2012 Pohrebnícke služby Masárová Anna   88,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012404 23.1.2012 Pohrebnícke služby Cagalová Mária   293,53 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012405 13.2.2012 Pohrebnícke služby Mgr. Nataša Mečiarová   91,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012406 19.3.2012 Pohrebnícke služby Pisca Jozef   134,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012002 10.2.2012 Nájom a služby za nebyt.priestory ZS - zubné 2/2012 MUDr. Jela Bednárová   202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012006 1.2.2012 Nájom Garáž pri DS na rok 2012 Masár Ján   98,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012008 10.2.2012 Nájom a služby za nebyt.priestory ZS - sauna a masáže 2/2012 Slavomír Jambor   172,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012012 2.3.2012 Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS 3/2012 - zubné MUDr. Jela Bednárová   202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012015 2.3.2012 Nájom, energie a služby za nebyt.priestory ZS 3/2012 Slavomír Jambor   172,13 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3/2011 12.5.2011 Zmluva o nájme bytu č.2/4 Katarína Valová   152,34 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 21/2011 9.8.2011 Zmluva o nájme bytu č.1/1 - RD 409 Mgr. Ľubomír Janovický   198,74 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 20/2011 20.7.2011 Zmluva onájme bytu č.2/3 - RD 409 Daniela Skytová   193,74 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/2011 1.8.2011 Zmluva o nájme bytu č.13 - BD 526/B Ing. Michaela Červeňanská   160,14 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/2011 14.7.2011 Zmluva o nájme bytu č. 2 - 526/A Mário Masár   165,91 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/2011 18.7.2011 Zmluva o nájme bytu č. 4 - 526/A Emília Mišíková   158,71 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 7/2011 19.7.2011 Zmluva o nájme bytu č. 10 - 526/B Miklánková Zuzana   148,47 EUR 
toplist