Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná 1 4.9.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/15 Stanislava Fetrová    
Detail Zmluva Nájomná 1 4.9.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/6 Mária Makarová    
Detail Zmluva Nájomná 23/2012 4.9.2012 Zmluva o nájme bytu č.12-B2.1 Marek Gúčik   162,91 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 25/2012 4.9.2012 Zmluva o nájme bytu č.A/16 Ivan Zámek   144,97 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000078 4.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 583,584 Čechvalová Jolana   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000079 4.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 879,880 Barančíková Kvetoslava   33,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012061 4.9.2012 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 MUDr. Jela Bednárová   202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012064 4.9.2012 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2012 Slavomír Jambor   172,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012432 4.9.2012 Pohrebné služby Jelenáková Marta   103,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012433 4.9.2012 Pohrebné služby a tovar Čechvalová Jolana   301,49 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012434 4.9.2012 Pohrebné služby Hladký Július   101,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1 5.9.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/13 Ing. Michaela Červeňanská    
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000085 18.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1085, 1086 Halienka Ján   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000087 20.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 127, 128 Ing. Ondrejková Anna   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000081 24.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 32 Ing. Slavomír Hanic   16,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012435 25.9.2012 Pohrebné služby a tovar Ing. Františka Nosková   287,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012436 25.9.2012 Pohrebné služby Makarová Anna   133,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012067 25.9.2012 Prenájom KD - svadba Gúčik Marek   288,98 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000088 25.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 351,352 Makarová Anna   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000089 25.9.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 85, 86 Masár Alfonz   33,20 EUR 
toplist