Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000049 19.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 146, 147 Burza František   33,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012415 20.6.2012 Pohrebnícke služby Mašán Branislav   101,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000050 20.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 826, 827 Mašán Branislav   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000051 20.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 385, 386 Hantáková Mária   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000052 21.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1037, 1038 Pokorná Alena   24,90 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000053 21.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 524 Urbanová Anna   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000054 21.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 51, 52 Barančíková Kvetoslava   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000055 22.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 167 Zemková Mária   16,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000056 22.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A18 ,19 Cibulka Milan   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000057 22.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 536 Cibulka Milan   16,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000058 22.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 834, 835 Cibulková Marta   33,20 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000059 25.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 709 Zámečníková Kvetoslava   16,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/000060 25.6.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 190 Hanic Dušan   16,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012416 25.6.2012 Pohrebné služby Babulicová Iveta   98,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012417 25.6.2012 Pohrebné služby Hanic Dušan   103,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012418 26.6.2012 Pohrebné služby Makara Stanislav   103,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012419 27.6.2012 Pohrebnícke služby Majerská Daniela   136,68 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2012/01000061 6.7.2012 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 873,874 Gonová Alica   33,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012501 6.7.2012 Refundácia mzdy skladníka CO za I.polrok 2012 Obvodný úrad   75,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012044 6.7.2012 Nájom, energie a služby za nebytové priestory - zubná ambulancia 7/2012 MUDr. Jela Bednárová   202,48 EUR 
toplist