Komisie Obecného zastupiteľstva v Podolí

Komisia legislatívna, finančná a majetková

Meno

Funkcia

Bydlisko

Mgr. Peter Čechvala

predseda komisie, poslanec

Podolie č. 634

Ing. Ján Gúčik

člen komisie, poslanec

Podolie č. 824

Bc. Jozef Gúčik

člen komisie, poslanec

Podolie č. 505

Jozefína Cagalová

členka komisie

Podolie č. 718

 

 

 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

Meno

Funkcia

Bydlisko

JUDr. Peter Burza

predseda komisie, poslanec

Podolie č.   27

Ivan Palkech

člen komisie, poslanec

Podolie č. 529

Ing. Mário Palcút

člen komisie, poslanec

Podolie č. 734

Ing. František Krajčík

člen komisie

Podolie č. 175

Ing. Jozef Valo

člen komisie

Podolie č. 186

Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

 

Meno

Funkcia

Bydlisko

Mgr. Rastislav Bobocký

predseda komisie, poslanec

Podolie č. 283

Stanislav Radošinský

člen komisie, poslanec

Podolie č. 748

Ing. Tomáš Bobocký

člen komisie, poslanec

Podolie č. 648

RNDr. Janka Schreiberová

členka komisie

Podolie č. 805

Mgr. Monika Augustínová

členka komisie

Podolie č. 398

     

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Meno

Funkcia

Bydlisko

Bc. Jozef Gúčik

predseda komisie, poslanec

Podolie č. 505

Ing. Ján Gúčik

člen komisie, poslanec

Podolie č. 824

Mgr. Rastislav Bobocký

člen komisie, poslanec

Podolie č. 283

 

Publikované: 16.3.2007
toplist