Obecné zastupiteľstvo v Podolí

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Podolí zvolení na volebné obdobie rokov 2014 - 2018.

 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Podolí,

 

zvolení na volebné obdobie rokov 2014 - 2018.

 

 

Ing. Ján Gúčik,

 

Zástupca starostky obce,

člen Komisie legislatívnej, finančnej a majetkovej,

člen Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

 

 

Mgr. Rastislav Bobocký,

 

Predseda Komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí,

 

člen Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

 

 

 

Ivan Palkech,

 

člen Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

 

 

 

Mgr. Peter Čechvala,

 

predseda Komisie legislatívnej, finančnej a majetkovej

 

 

JUDr. Peter Burza,

 

predseda Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

 

 

 

Stanislav Radošinský,

 

člen Komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

 

 

 

Ing. Tomáš Bobocký,

 

člen Komisie školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

 

 

 

Ing. Mário Palcút,

 

člen Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

 

 

Bc. Jozef Gúčik,

 

predseda Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

 

člen Komisie legislatívnej, finančnej a majetkovej,

 

 

 

 

Publikované: 16.3.2007
toplist