Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná 4/ŠFRB/2018 23.7.2018 Zmluva o nájme bytu č. 4 Emília Mišíková    
Detail Zmluva Nájomná 7/ŠFRB/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu č.7 Alena Drexlerová    
Detail Zmluva Nájomná 9/ŠFRB/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu č.9 Zdenka Burzová    
Detail Zmluva Nájomná 5/ŠFRB/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu č. 5 Mária Michalcová    
Detail Zmluva Nájomná 14/ŠFRB/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu č. 14 Helena Vrbová    
Detail Zmluva Nájomná 2/3/2018 30.7.2018 Zmluva o nájme bytu Andrea Galbavá    
Detail Zmluva Nájomná 13/ŠFRB/2018 8.8.2018 Zmluva o nájme bytu Ing. Michaela Červeňanská    
Detail Zmluva Dodávateľská ZSE1020201508 30.6.2016 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu kom.odpadov. ENVI-PAK, a.s. 35858010   
Detail Zmluva Dohody 2018/13 26.9.2018 Vecné bremeno- realizácia stavby "Častkovce - rozšírenie kanalizácie" Obec Častkovce 00311472   
Detail Zmluva Dodávateľská L-26/TDO/1997 9.10.2018 Cenník Marius Pedersen, a.s. platný od 1.1.2019 Marius Pedersen,a.s. 34115901   
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/14 9.11.2018 Dodatok č.7 cenník za uloženie odpadu od 1.1.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/15 15.11.2018 Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. IC Holding, s.r.o. 50346342   
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/16 15.11.2018 Doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy. Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. 43780440, 50346342   
Detail Zmluva Dodávateľská 3118100201 3.10.2018 Zmluva o poskytovaní služieb Lombard, s.r.o. 36240125   
Detail Zmluva Kúpna 2018/18 6.12.2018 Zmluva o uzavretí zmluvy budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Anna Pastorková    
Detail Zmluva Kúpna Dodatok č. 2 21.12.2018 Postúpenie všetkých práv a povinností na IC Holding, s.r.o., Bratislava Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. 43780440, 50346342   
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/22 21.12.2018 Zmluva o budúcej zmluve ERMITA, s.r.o. 46493387   
Detail Objednávka vyšlá 2018051 7.1.2019 Objednávka na kompostéry MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 31681051   
Detail Zmluva Odberateľská 5/2019 14.3.2019 Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Podolie F.M.Recykling, s.r.o. 47508582   
Detail Zmluva Nájomná 0001 15.3.2019 Dodatok - doba prenájmu CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463   
toplist