Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7010617798 13.10.2016 Preplatok EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 1.1.2016 - 3.10.2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  -2 127,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7449109569 26.10.2012 Vyúčtovacia faktúra - plyn RD 409 za obdobie19.10.2011 - 18.10.2012 SPP, a.s. 35815256  -2 073,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 6.11.2012 Plyn - vyúčtovanie Kino RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  -1 976,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010515741 22.10.2014 Vyúčtovacia faktúra za EE - VO ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 947,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010620198 2.11.2016 Elektrická energia - preplatok VO žľab od 1.1.2016 do 30.9.2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 928,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1217100983 23.11.2017 Dobropis - montáž kamerového systému Lombard, s.r.o. 36240125  -1 845,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010699709 7.2.2019 Preplatok EE - predajňa č.140, DS, zvonica korytné, . kino, garáže, RD 409, zvonica kopanice,... ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 754,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010612657 30.8.2016 Preplatok EE - Dom smútku od 1.1.2016 do 10.8.2016 ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 684,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010656676 25.9.2017 Preplatok EE bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2017 do 6.9.2017 ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 681,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010618946 3.11.2016 Vyúčtovanie elektrickej energie - zvonica kopanice, BD 526/A,B od 1.1.2016 do 13.10.2016 -... ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 592,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010519167 3.11.2014 Vyúčtovanie plynu - KD od 13.8.2014 - 18.10.2014 ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 401,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010741960 14.1.2020 Preplatok plyn - kino, RD 409, ZS ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 356,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010739162 14.1.2020 Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Podolie ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 238,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010474605 8.1.2014 Vyúčtovanie el.energie od 18.4.2013 do 31.12.2013 - dom smútku, požiarna zbrojnica,zvonica,... ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 234,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010574128 16.10.2015 Vyúčtovacia FA za EE - OcÚ + KD od 1.1.2015 do 30.9.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -1 053,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 6.11.2012 Plyn - vyúčtovanie OcÚ RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  -1 025,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102450057 20.1.2016 Vyúčtovacia faktúra za EE - VO kopanice a VO Malina od1.1.2015 do 31.12.2015 ZSE Energia, a.s. 36677281  -976,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7220733137 12.10.2016 Preplatok EE za obdobie 1.1.2016 - 3.10.2016 - Čerpadlo, BD 526, RD 409 ZSE Energia, a.s. 36677281  -839,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7170935281 20.9.2017 Preplatok EE od1.1.2017 do 5.9.2017 - čerpadlo ZSE Energia, a.s. 36677281  -827,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 7171109135 13.1.2020 Preplatok EE - obec ZSE Energia, a.s. 36677281  -773,57 EUR 
toplist