Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2018051 7.1.2019 Objednávka na kompostéry MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 31681051   
Detail Objednávka vyšlá 201900 2 8.4.2019 Opravy výtlkov a cesty v Podolí a na kopaniciach Vincent Krško, rekonštrukcia ciest, asfaltérske práce   4 839,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019006 9.10.2019 Projektové práce na projekt "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci... VG PROJEKT, s.r.o. 36860735  3 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010337454 3.1.2011 Vyúčtovanie el.energie obec ZSE Energia, a.s. 36677281  3 763,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140483206 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - garáže ZSE Energia, a.s. 36677281  26,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140483205 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo ZSE Energia, a.s. 36677281  130,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150443479 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - čerpadlo na ul.Pribinova ZSE Energia, a.s. 36677281  226,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 7150443739 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia RD č.409 ZSE Energia, a.s. 36677281  184,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7140482380 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - ZS ZSE Energia, a.s. 36677281  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7120691814 3.1.2011 Vyúčtovanie - el.energia - VO v KD ZSE Energia, a.s. 36677281  900,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 2010460 3.1.2011 Údržba verejného osvetlenia Durdík Dušan 32776993  376,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7246921932 3.1.2011 Plyn - RD č.409 - 1/2011 SPP, a.s. 35815256  309,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129101005 3.1.2011 Zber a preprava komunálneho odpadu Marius Pedersen, a.s. 34115901  5 785,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 20P110009 5.1.2011 Web stránka obce Podolie J.C.Trade Bridge International, s.r.o. 35787848  15,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn KD 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  1 473,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn - kino 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  377,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn - ZS 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  1 244,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn - Markvet 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn - KD ohrev vody 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100000066 7.1.2011 Plyn OcÚ 1/2011 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809  297,00 EUR 
toplist