Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1212200071 20.2.2012 Zriadenie televíznej prípojky - BD 526 Lombard, s.r.o. 36240125  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 26.9.2017 Zosúladenie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP č. OKPZ-PO1-SC121/122-2015/02 s ustanoveniami... M-Silnice SK s.r.o. 36833380   
Detail Faktúra došlá 5 13.3.2017 Zosilňovač do KD Stage Partner s.r.o. 46274707  495,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213100362 10.6.2013 Zosilňovač + servisné práce BD 526 Lombard, s.r.o. 36240125  140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2015-6/241 27.3.2017 Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  700 903,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320140100 12.3.2014 Zneškodnnie odpadu KOS s.r.o. 34133861  735,21 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012078 4.10.2012 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad Poľnohospodárske družstvo Podolie 207161  138,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320140240 12.5.2014 Zneškodnenie odpadu - vývoz kontajnera v Hlbokej a cintorín KOS s.r.o. 34133861  1 050,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 3129120676 11.9.2012 Zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky Marius Pedersen, a.s. 34115901  233,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320110189 12.4.2011 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 277,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320120024 7.2.2012 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 925,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320120107 6.3.2012 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  786,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320120259 7.5.2012 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 883,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320120402 11.7.2012 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 551,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320120482 7.8.2012 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 545,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320120565 7.9.2012 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  856,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320120727 7.11.2012 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  2 940,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320130092 24.4.2013 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 639,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320130165 24.4.2013 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  866,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 0320130232 13.5.2013 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  1 750,79 EUR 
toplist