Dodatok č. 1

Typ: Nájomná
Číslo:
Predmet : Predĺženie nájomnej zmluvy v BD 526/14 
Partner: Helena Vrbová
IČO:
Adresa: Ľ.Štúra 526/14, 916 22 Podolie
Dátum zverejnenia: 23.8.2012 
Dátum účinnosti: 24.8.2012 
Deň podpisu: 21.8.2012 
Platnosť od: 1.8.2012 
Platnosť do: 31.7.2015 
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o nájme bytu č. 14 - 526/B

Faktúra: Služby BOZP a PO za 1. štvrťrok 2011

toplist