Požehnanie nových lavíc v Kostole sv. Juraja v Podolí, 5. júna 2016

V túto nedeľu bola svätá omša v Podolí zvlášť slávnostná. Pri slúžení sv. omše boli prítomní štyria kňazi - domáci pán farár Mgr. Štefan Šoka a traja kňazi, rodáci z Podolia, ThDr. Juraj Augustín, PhD. (v súčasnej dobe na misii v Čade v Afrike, kázeň - o Čade si môžete vypočuť z prílohy), Mgr. Jozef Ščepko a Mgr. Michal Križák. Ich návšteva a slávnosť sa konala pri príležitosti požehnania nových lavíc, ktoré boli do nášho Kostola sv. Juraja nainštalované. Pôvodné lavice boli staré, poškodené a ich obnova by bola neefektívna. V roku 2013 bolo rozhodnuté, že sa staré lavice vymenia za nové. Urobil sa výber, vzor, veľkosť a tento návrh schválil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne 26.5.2013. Na zhotovenie lavíc bola dňa 9.7.2015 uzatvorená zmluva o dielo so stolárstvom Peter Porubský - PEMAP, Podolie 802. Staré lavice zadarmo demontovala a odstránila firma Destin z Čachtíc (možno ešte budú niektoré použité ako rekvizity v divadle). Bolo zhotovených a namontovaných 26 nových lavíc v hodnote 28 620.- € (bližšie o laviciach si môžete vypočuť v prílohe). Náš pán farár ďakuje všetkým, ktorí na tieto lavice prispeli finančne, najmä obci Podolie za dar vo výške 5 000.- €, mužom, ktorí budovali, betónovali a ženám, ktoré čistili a upratovali. Foto zo sv. omše si pozriete, keď kliknete na

K stiahnutiu

Publikované: 5.6.2016 16:25:58 | Zobrazené: 763
toplist