Starosta informuje

V tejto rubrike budeme pridávať informácie od starostu obce "z prvej ruky". Pokiaľ máte nejaké dotazy na starostu, tak mu môžete písať otázky či dotazy, na ktoré očakávate odpoveď na adresu: starostapodolie@gmail.com. Potrebné je podpísať sa v e-mailovej správe, aby bolo zrejmé kto sa pýta. Meno nebudeme uverejňovať.

 

6. Kedy sa prídu dokončiť terénne úpravy po výstavbe kanalizácie a kedy sa opravia "prepadnuté" cesty?

Realizátor kanalizácie nám avizoval, že prídu po veľkonočných sviatkoch. Môže sa však stať, že práce začnú až po hodoch, pretože ešte musia dokončiť jednu zákazku. Oravovať sa budú prepadnuté cesty po dedine a dokončia sa všetky terénne úpravy (dosyp zeminy, úprava vjazdov do domov, chodník v Korytnom a pod.)

5. Kedy budú kompostéry?

odpoveď: Kompostéry sú obstarané, zmluva podpísaná a čakáme len na dodanie. Bolo síce avizované, podľa zmluvy, že kompostéry majú byť dodané do 22.2.2019. To sa však nestalo, keďže nám firma MEVA poslala vo februári avízo, že nie sú schopní nám kompostéry dodať v stanovenom termíne, pretože ich dodávateľ/výrobca nedisponuje takými výrobnými kapacitami, aby uspokojil všetkých zákazníkov naraz. Preto sme museli požiadať o predĺženie termínu ukončenia projektu. Dodávateľ sa zaviazal, že do júna nám kompostéry dodajú. Verme, že sa tak stane. Pokiaľ nie, hrozí nové verejné obstarávanie a celý proces sa opäť predĺži.

4. Oprava cesty "Ošmek"

Cesta na Ošmek sa začala opravovať 10.4., ale žiaľ pre zlé počasie boli práce prerušené. Oprava (vyspravenie výtlkov) sa dokončila v pondelok 15.4. Cesta je už vyrovnaná a plynulo prechodná. Zatiaľ sme zvolili túto lacnejšiu alternatívu (3 600 €). Veríme, že občania a vodiči, ktorí túto cestu dennodenne využívajú budú spokojní. Len pre informáciu, ak by sme chceli natiahnuť nový koberec, tak nám to oslovené spoločnosti nacenili priemerne na 23 000 €. Okrem toho sa opravovala aj Družstevná ulica a najväčšie výtlky po dedine (križovatka pri Lucy, reštaurácii, pošte). Celkovo nás tieto opravy stáli 5 807,16 €.

3. Kedy sa budeme môcť pripájať na kanalizáciu?

odpoveď: Kanalizácia sa kolaudovala 4.2.2019. Následne sme čakali na kolaudačné rozhodnutie, ktoré bolo vydané 27.2.2019 a potom sme museli čakať na nadobudnutie právoplatnosti. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sme mali dohodnuté stretnutie s výkonnou riaditeľkou TAVOS a.s. Piešťany, kde sme spoločne so starostom Očkova odovzdali potrebné dokumenty na preštudovanie a oboznámenie sa s dielom ich pracovníkmi. Po stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi jednotlivých oddelení SAŽP sme sa nakoniec dozvedeli, že nebudeme musieť obstarávať prevádkovateľa, v čom nám nesmierne pomohlo právnické oddelenie SAŽP. Teraz už iba čakáme na návrh zmluvy zo strany ministerstva pre našu obec a TAVOS. Musíme teda doriešiť túto dôležitú administratívu a potom by sa už mohlo začať napájať. Predpoklad je máj - jún.

2. Koľko budeme platiť za stočné?

odpoveď: Momentálne sa to nedá presne určiť, ale jedno je isté, že domácnosti pripojenej na verejný vodovod bude na základe vodného faktúrované stočné. Ak však domácnosť nebude napojená na verejný vodovod, v takom prípade sa bude faktúrovať priemer mesačnej spotreby domácnosti. Odporúčame byť napojený na verejný vodovod.

1. Musíme sa pripojiť na kanalizáciu?

odpoveď: Pripomíname novelizovaný zákon č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to konkrétne § 23 článok 2: "Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená ...." Takže povinnosť napojiť sa je, pokiaľ je to technicky možné. Napojení by sme mali byť do 31.12.2021. Pokiaľ nie, tak hrozí kontrola a sankcie.

 

Publikované: 25.3.2019 20:48:01 | Aktualizácia: 25.3.2019 20:48:52 | Zobrazené: 387
toplist