Spomienka na Jozefa Kubrického, bývalého dlhoročného predsedu OŠK Podolie

Bolesť v srdci zasiahla všetkých, ktorí sme poznali nášho spoluobčana a priateľa Jožka Kubrického. No hlavne futbalistov, pre ktorých bol dlhé roky človekom, ktorý robil veľmi veľa pre šport u nás v Podolí.

Funkcionárčiť vo výbore telovýchovnej jednoty začal už v roku 1965. O dva roky bol zvolený za predsedu. Nepretržite túto funkciu vykonával až do roku 1990, úctyhodných 23 rokov. No i po tomto čase sa o futbal zaujímal a bol podľa svojich možností stále nápomocný. Za jeho vedenia naše mužstvá dosiahli skvelé výsledky, na ktoré sú mnohí podolania dodnes hrdí. Vychovali sa hráči, ktorí šírili dobré meno Podolia aj za hranice okresu, ba dokonca až na republikovej úrovni. Základom tohto úspechu bola práca s mládežou, výborná spolupráca so základnou školou a ostatnými zložkami v našej obci Hrdo spomíname na zápas našich dorastencov, keď v predzápase Trenčína porazili domáci dorast na ich štadióne 2:0. Či neskorší postup mužského mužstva do 1.A triedy a jeho účinkovanie v nej. A mnohé zápasy, na ktoré si určite hrdo spomíname.

Jožko bol človekom, ktorý vedel zvládať mnohé ťažké situácie. Vedel zorganizovať fungovanie a chod celej telovýchovnej jednoty. Neostane po ňom prázdne miesto v našich srdciach, veď človeka si pamätáme podľa toho, čo v živote vykonal. A on spolu so zanietenými funkcionármi toho urobil ozaj veľa a to nielen pri žiackom, dorasteneckom, či mužskom mužstve, ale aj pri budovaní štadióna, ktorý na svoju dobu dosiahol ozaj výborné parametre.

Jožko tu zanechal odkaz, na ktorý dúfame nadviaže nová generácia a futbal dostane úroveň, ktorú za jeho pôsobenia určite mal. Dožil sa 78 rokov a žil tak, že si zaslúži náš obdiv a uznanie. V mene všetkých futbalistov sa s ním lúčime a ďakujeme za všetky krásne chvíle a momenty, ktoré sme s ním mohli prežiť.

Česť Vašej pamiatke.

 

"Človek odchádza, spomienka žije,
ten čo ju zanechal, v srdiacich ďalej bije."

Publikované: 21.4.2020 8:26:30 | Aktualizácia: 21.4.2020 10:16:46 | Zobrazené: 320
toplist