Projekt: "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie"

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov ZŠ Podolie, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami na trhu. Výška NFP: 69 763,14 €
Publikované: 16.9.2019 8:05:16 | Zobrazené: 124
toplist