PRIPOJTE SA NA VEREJNÝ VODOVOD, JE TO INVESTÍCIA DO ZDRAVIA VAŠEJ RODINY

Milí spolubčania,

otázky dostatku kvalitnej pitnej vody najčastejšie riešime práve v letných mesiacoch. Naša obec našťastie od roku 2016 disponuje verejným vodovodom, ktorý je v tomto ohľade najlepším riešením. Spolu s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, správcom nášho vodovodu, sme preto pre Vás pripravili tie najdôležitejšie informácie o výhodách využívania vody z vodovodu.

Prečo sme verejný vodovod budovali?

Rozbory vzoriek z vybraných individálnych domových studní v našej obci jednoznačne ukázali, že táto voda nie je vhodná na pitie. Preto sa aj z iniciatívy našej obce, s výraznou podporou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, začal riešiť projekt vybudovania vodovodu, ktorý by obyvateľom zabezpečil prístup k pitnej, zdravotne zabezpečenej vode.
Vodovod v obci sa podarilo vybudovať v spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, v rámci rozsiahleho investičného projektu, ktorý bol spolufinancovaný z eurofondov, štátneho rozpočtu aj rozpočtu našej obce. Presadiť budovanie vodovodu bolo veľmi náročné. Európska komisia odsúhlasila jeho vybudovanie v obciach Pobedim, Očkov a Podolie práve na základe faktu, že v týchto obciach bolo zásobovanie obyvateľstva vodou iba zo studní, pričom rozbory vzoriek z vybraných studní potvrdzovali, že táto nie je vhodná na pitie.
Celý tento proces vybavovania a realizácie nového vodovodu trval 8 rokov, pričom náklady presiahli 2 milióny EUR. Napriek uvedeným faktom dnes pripojenosť v obci nedosahuje ani 50%. Pokiaľ sa toto číslo nezvýši, tak obec bude musieť zaplatiť korekciu za nesplnenie merateľných ukazovateľov a to až do výšky 25% z celkového objemu poskytnutých financií. V najhoršom prípade to môže byť viac ako 500 000 €.

Poďme preto zhrnúť, prečo je pripojenie na vodovod tým najlepším riešením pre celú Vašu rodinu.

VODA Z VODOVODU JE 100% BEZPEČNÁ
Dôvod je jednoznačný - voda vo vodovode je pitná, zdravotne zabezpečená a pravidelne kontrolovaná, spĺňa všetky stanovené hygienické normy (pravidelne sa sleduje viac ako 80 ukazovateľov kvality vody). Pravidelne ju kontrolujú nielen vodárne, ale aj orgán verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vždy si preto môžete byť istí, že pijete kvalitnú vodu.

CHRÁNITE ZDRAVIE VAŠEJ RODINY
V júni 2019 boli opätovne vykonané rozbory vody (výsledky zverejníme) z vybraných individuálnych studní a opätovne sa potvrdili kontaminácie. Vo všetkých prípadoch voda nespĺňala parametre pitnej vody. Pritom podľa výskumov využívanie takto znečistenej vody ako pitnej môže viesť k zdravotným problémom najmä u detí, seniorov a vážne chorých ľudí. Samozrejme táto voda nie je vhodná ani na varenie, nakoľko niektoré škodlivé látky sa varom znásobujú.

Starostlivosť o stav studne a overenie jej kvality je vždy na pleciach majiteľov, tí však často využívajú studne na pitie vody napriek tomu, že si nikdy nedali preveriť jej kvalitu, prípadne vykonávajú v blízkosti studní činnosti, ktoré môžu výrazne zhoršiť kvalitu vody (hnojenie, blízkosť netesnej žumpy, atď). Najčastejším problémom podľa údajov z analýz je prítomnosť mikrobiologického znečistenia a nadlimitný výskyt dusičnanov vo vode.

ĎALŠIE VÝHODY VODY Z VODOVODU
Je lacnejšia ako ktorýkoľvek minerálny či ochutený nápoj z obchodu. Po vode z vodovodu Vám neostanú žiadne obaly, ktoré treba separovať alebo likvidovať. Voda z vodovodu je lacnejšia aj preto, že poruchy, havárie či kontroly kvality vody na verejnom vodovode robia za Vás vodárne. Verejný vodovod tiež predstavuje dlhodobé riešenie pri zabezpečovaní plynulej dodávky vody, čo je podstatné najmä v súčasnosti, kedy hladina podzemnej vody klesá a studne bežne vysychajú. Voda z verejného vodovodu je dostupná aj v prípade výpadku elektrickej energie, pri poruche čerpadla, pri poruche na domových rozvodoch a nemusíte riešiť problém pri vysychaní studne alebo jej znečisteníi (napríklad po prívalových dažďoch), ani pri havárii na verejnom vodovode.

Chcete sa pripojiť, ale neviete, ako na to?
Prípojka je bezplatne privedená po hranicu Vášho pozemku. Je potrebné dobudovať vodomernú šachtu a vodovodné potrubie do Vášho domu. So všetkým Vám radi pomôžu a poradia pracovníci TVK (stačí kontaktovať Zákaznícku linku) aj obecného úradu, ktorí poradia najlacnejšie a najoptimálnejšie riešenie.

Publikované: 3.7.2019 14:30:59 | Aktualizácia: 3.7.2019 14:33:38 | Zobrazené: 585
toplist