V sobotu 28. mája sme oslávili Medzinárodný deň detí

Pokračovanie príspevku:

Deň nám na malú chvíľku pokazilo počasie o 13 h, ale nebolo to našťastie nič vážne, hoci práve vtedy niektorí návštevníci prišli o ťahák dňa trialistu a majstra sveta Jána Kočiša, ktorý predviedol naozaj skvelé číslo. Po tejto show nasledovalo vystúpenie Saši Vavrovej s jej psíkmi, s ktorými sa aj deti deti zahrali. Prekvapením bol príchod Ivana Palkecha na vojenskom nákladnom aute TATRA 815, na korbe ktorej sa povozili všetky nebojácne deti. Posledným bodom programu bolo vystúpenie historickej streľby a šermu skupiny Wagus z Trečína, ktorá si pripravila pre deti prednášku a názorné ukážky z vývoja zbraní a aj krátku školu šermu. Teší nás, že veľký úspech zožal paintball a maľovanie na tvár, kde bolo neustále plno detí a naša maliarka sa od 11 h až do 18 h vôbec s maľovaním nezastavila.
Myslím, že hlavný program bol pestrý, atrakcie výborné. Vymyslené súťaže potešili a nadchli všetky deti i rodičov. Dúfam, že si každý prišiel na svoje. Ak sa tu vyskytli aj nejaké nedostatky, tieto sa posnažíme do budúcna odstrániť. Zrealizovať takýto deň je náročné, radi sme to urobili pre naše deti, pre ich radosť a zábavu. Veď práve tá úprimná detská radosť nám je istotne každému dospelému veľkou odmenou. A práve toto bola odmena pre pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto akcie. Poďakovanie patrí najmä poslancom Obecného zastupiteľstva v Podolí Rasťovi Bobockému, Petrovi Čechvalovi, Tomášovi Bobockému, Máriovi Palcútovi, Petrovi Burzovi a Jozefovi Gúčikovi. Samozrejme aj starostke obce, vedeniu ZŠsMŠ (p. riaditeľke Schreiberovej a zástupkyni Čechvalovej-Marákovej) a Rade rodičov - mamičkám (Strýčeková, Igazová, Gašparíková, Augustínová, Kubaláková, Červeňanská), ktoré pripravovali jedlá, boli na stanovištiach i v bufete, ďalej akčným mamičkám z miestneho „klubu z knižnice“ na čele s Mirkou Gúčikovou, ktoré pripravili stánok s buchtičkami a koláčikmi a ich dobroty mal možnosť každý ochutnať a oceniť. Poďakovanie patrí Danke Čechvalovej-Marákovej a dievčatám z 9. ročníka (Ťaptíková, Kubaláková, Raticová, Straková), ktoré mali na starosti tvorivé dielne. Vďaka tiež p. učiteľke Muľovej a jej sesternici, p. uč. Augustínovej a p. uč. Čechvalovi. Ďakujeme aj dobrovoľníkom Lenke Červeňanskej, N. Vrbovej, Drexlerovi, Halienkovi, Marák Jurajovi st., M. Palkechovi, ktorí boli na stanovištiach súťaží a o naše deťúrence sa postarali, i na úkorsvojho voľného času. Nesmiem zabudnúť aj na našu princeznú Katku Macháčovú, ktorá celý deň sprevádzala deti. Je veľmi dobre, že tých ľudí, ktorí pomáhali je naozaj veľa. Bez nich by to však nešlo a predovšetkým sme radi, že stále je medzi nami množstvo ľudí, ktorí radi pomôžu aj bez nároku na odmenu.
Na záver ešte nesmieme zabudnúť a poďakovať aj našim sponzorov, ktorí pomohli finančne alebo materiálne, boli to: firma Royaldom a Futbalová škola Royalteam, Ján Vičík, ATI Comp (Aleš Tinka), Ropspol, Róbert Augustín, Ivan Bobocký, Ivan Pisca, Ján Bobocký, Peter Bigoš, Peter Ganobčík, Daniel Hutta, Milan Macháč, Potraviny Marek Moravanský, PT Univerzál, Bufet pod lipami, advokát Peter Čechvala, Tango J. Čechvala, Pamixstav.

ĎAKUJEME, organizátori

Publikované: 9.5.2016 8:19:34 | Zobrazené: 391
toplist