Dňa 25. augusta 2017 sme oslávili 73. výročie SNP.

Oslavy sa konali na tribúne miestneho futbalového štadióna. Prítomní boli hostia Mgr. Dušan Bublavý, poslanec NR SR, vojaci vo výslužbe, poslanci OZ Podolie, predseda PD Podolie Ing. Ján Gúčik, Ing. Čarada i naši spoluobčania. Po príhovoroch starostka obce Mgr, Anna Čechvalová zapálila tradičnú vatru, deti si opekali špekáčiky, podával sa guláš, nápoje, k dobrej nálade i do tanca hrala dychová hudba Podolanka, po zotmení pán Miroslav Mrekaj pripravil krásny ohňostroj. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave osláv podieľali.
Publikované: 22.8.2017 8:41:27 | Aktualizácia: 31.8.2017 1:11:36 | Zobrazené: 933
toplist