motive

Dedinský detský fašiangový karneval bol v nedeľu 7.2.2016

24. január 2016

Deti v pekných maskách sa radi a dobre bavili, pri programe dvoch šašov, ktorí sa s nimi hrali, súťažili, tancovali, rozdávali sladkosti a darčeky. Nakoniec všetkým (aj dospelým) ponúkli fašiangové šišky s džemom. Starostka obce ďakujem za pomoc pri organizácii karnevalu pracovníčkam obecného úradu, pani zástupkyni ZŠ Danke Čechvalovej-Marákovej, jej tímu "veselých kočiek" a tiež kuchárkam ZŠ za pečenie šišiek. Fotografie si môžete pozrieť, keď kliknete na

Súvisiace obrázky