Oslavy 71. výročia SNP 28.8.2015

Každoročne si obec Podolie pripomína začiatok vypuknutia SNP. Aj v piatkový horúci podvečer 28. augusta 2015 sa zišli hostia a naši občania, aby si pripomenuli toto výročie. Hosťami obecných osláv boli členovia Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom: Ppkl. Dr. Kamil Krištofík - podpredseda Oblasného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom, Plk. Ing. Jozef Dvorštiak, Pplk. Ing. Milan Kadlečík, Kapt. Ing. Ján Sedíle, kPpkl. Ing. Vladimír Trgala, Nadpr. Pavel Jeřala a Viliam Solovič. Našich osláv sa zúčastnili i členovia Zväzu vojakov SR: Plk. Dr. Štefan Bumbál, Ppkl. Dr. Jozef Putirka, Pplk. Ing. Jozef Dorotčin, Pplk. Vladimír Ješko a Pplk. Ing. Peter Franko. Naši hostia sa vracali zo súťaže v streľbe z Levíc o Pohár prezidenta SR, kde získali 1. miesto. Gratulujeme! Po Hymne SR, predniesol báseň Bohumil Čechvala. Starostka obce privítala všetkých prítomných a slávnostný príhovor predniesol Ppkl. Dr. Kamil Krištofík. Členovia OV SZPB odovzdali pani Márií Radošinskej Čestné uznanie. Na záver oficiálnej časti pán Pavel Jeřala spolu so starostkou zapálili vatru, ktorá je - symbolom SNP. Za prípravu a realizáciu osláv ďakuje starostka obce pracovníkom Obecného úradu v Podolí, pánom Petrovi Čechvalovi za uvarenie gulášu, Bohumilovi Čechvalovi za prednes básne, Miroslavovi Mrekajovi za krásny ohňostroj, Jozefovi Ferancovi za mäso a špekačky a DH Podolanka za hudobný doprovod osláv. S úctou spomíname na všetkých, ktorí pred 71 rokmi opustili svoje domovy a nasadili svoje životy za oslobodenie našej vlasti od fašizmu v SNP.
Publikované: 30.8.2015 10:38:21 | Zobrazené: 555
toplist