Napojené domácnosti na verejnú kanalizáciu si môžu žiadať dotáciu vo výške 50 €

Domácnosti, ktoré sú už pripojené na verejnú kanalizáciu si môžu požiadať na OcÚ Podolie o vyplatenie dotácie vo výške 50 €. Stačí vyplniť žiadosť (viď. príloha), doložiť podpísanú kópiu zmluvy o napojení so spoločnosťou TAVOS a.s. a kópiu známenia k ohláseniu drobnej stavby.

Žiadať o dotáciu môže len ten občan, ktorý podpisoval zmluvu s prevádzkovateľom kanalizácie. Vyplatenie dotácie môže byť v hotovosti alebo na účet. O dotáciu si môžete požiadať najneskôr do 9.3.2023.

K stiahnutiu

Publikované: 27.4.2020 9:53:31 | Aktualizácia: 27.4.2020 10:06:01 | Zobrazené: 483
toplist