KANALIZÁCIA: prvé domácnosti sú už napojené. Všetko ohľadne kanalizácie sa dočítate v tomto článku

Kanalizácia je spustená oficiálne od 23.3.2020. V tomto termíne sa však ešte nikto nenapojil. Prvé napojenia boli až od 13.4.2020. Spôsobené to bolo vyhlásením mimoriadnej situácie a všetkými prijatými opatreniami v boji proti COVID-19. K dnešnému dňu si zažiadalo o pripojenie 74 domácností. Pripojených je už približne 30 domácností a ďalší čakajú buď na spracovanie žiadosti (a zmluvu) alebo na už na kontrolu technického pracovníka.

Cena stočného je pre rok 2020 1,3796 € za 1m³ odpadovej vody.

Veríme, že si pripojenie na kanalizáciu nebudete zbytočne odkladať a pripojíte svoju domácnosť čo najskôr. Upozorňujeme Vás, že podľa zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je povinná každá domácnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu pokiaľ je v obci vybudovaná a prístupná do 31.12.2021. Pokiaľ nie je domácnosť pripojená na verejnú kanalizáciu, vlastník je povinný likvidovať odpadové vody v súlade so zákonom a musí vedieť hodnoverne preukázať ako a kde je odvádzaná a likvidovaná odpadová voda. To znamená, že musíte mať doklad z čističky odpadových vôd. Pokiaľ nebude vedieť domácnosť hodnoverne zdokladovať likvidáciu odpadových vôd, tak jej hrozia pokuty zo strany životného prostredia.

Taktiež informujeme aj domácnosti, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod, že výška stočného sa bude počítať paušálom podľa počtu členov v domácnosti. Na jednu osobu je podľa zákona prepočet 34 m³ na osobu/rok. Domácnostiam sa odporúča, aby sa napojili aj na verejný vodovod, nakoľko výška stočného sa odvíja od výšky vodného. Samozrejme napojenie na verejný vodovod odporúčame aj z toho dôvodu, že táto voda nie je zdraviu škodlivá a je pitná, pravidelne kontrolovaná a zdravotne zabezpečená, narozdiel od vody zo súkromných studní. Po vykonaní rozborov vody zo studní v našej obci (jún 2019) boli nevyhovujúce všetky výsledky. V každej testovanej studni boli vysoké hodnoty dusičnanov a v niektorých boli dokonca aj baktérie z fekálií. Táto voda je veľmi nevhodná na pitie a varenie. Vyzývame teda všetky domácnosti, aby sa napájali na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod. Tiež dávame na vedomie, že pokiaľ nebudeme mať v obci napojených 85% domácností na vodovod, tak budú hroziť pokuty, nakoľko sa vodovod budoval z eurofondov a zaviazali sme sa k danej pripojiteľnosti.

 

POSTUP AKO SA PRIPOJIŤ NA KANALIZÁCIU:

1. OHLÁSNIE DROBNEJ STAVBY
- na prípravu domových kanalizačných prípojok musíte mať súhlas od stavebného úradu - ohlásenie drobnej stavby. Upozorňujeme však, že samotné prepojenie domovej kanalizácie s verejnou kanalizáciou môže byť až po povolení prevádzkovateľa. Čo teda potrebujete (všetko je v prílohe):
a) žiadosť ohlásenia drobnej stavby
b) vyhlásenie kvalifikovanej osoby - stavebný dozor (u nás vykonáva pán Krajčík F.)
c) jednoduchý situačný nákres - 2 kópie
(zakresliť ako bude vybudovaná prípojka do mapky aj s revíznou šachtou)
d) jednoduchý technický opis stavby (dĺžky, priemery potrubia, osadenie revíznej šachty a pod.)
e) LV - stačí vytlačiť z katasterportálu - 2 kópie
f) potvrdenie o úhrade správneho poplatku 10 € obci Podolie

* ak by ste si nevedeli sami pomôcť, treba sa obrátiť na Obecný úrad a my Vám s tým radi pomôžeme.

2. ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE - TAVOS a.s.
- každá domácnosť si musí okrem drobnej stavby podať aj ŽIADOSŤ o pripojenie (príloha). To je pre TAVOS. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť buď na OcÚ Podolie alebo si ju môžete stiahnuť z webstránky obce alebo TAVOSu (viď. príloha). Vyplnenú žiadosť je potrebné priniesť k nám na OcÚ aj s potrebnými prílohami:
a) jednoduchý situačný nákres, kde bude zakreslená nehnuteľnosť, revízna šachta a potrubie -
ten istý nákres ako pri vybavovaní drobnej stavby
b) list vlastníctva
c) kópia ohlásenia drobnej stavby -
keď vám vydáme oznámenie o drobnej stavbe, tak ho doložíme k tejto žiadosti

Všetky potrebné dokumenty nájdete v prílohách.

Ak potrebujete pomôcť s vypracovaním dokumentácie, najmä starší občania, tak stačí zavolať na OcÚ 032/7794102 a radi Vám pomôžeme s vypracovaním a vybavením všetkých potrebných papierov.
Rovnaký postup je aj pri vybavovaní vodovodného pripojenia s tým, že je potrebná žiadosť o pripojenie na verejný vodovod od spoločnosti TVK a.s. (pozri príloha).

 

Obec Podolie má v ponuke aj materiál na realizáciu kanalizačných prípojok vo veľmi výhodných cenách. Ponuka najvýhodnejších cien platí do vypredania zásob, pretože daný materiál je na sklade od roku 2018.
Skladom máme aj zásypovú šutolinu! Aktuálnu ponuku materiálov nájdete v prílohe. V prípade záujmu, volajte na OcÚ 032/7794102.

Dávame tiež do povedomia, že na základe schváleného uznesenia č. 19/2018 si môžu domácnosti, ktoré sú už napojené na verejnú kanalizáciu požiadať o dotáciu vo výške 50 €. Stačí vyplniť žiadosť (viď príloha) a doložiť kópiu podpísanej zmluvy o napojení. Vyplatenie dotácie môže byť v hotovosti alebo na účet. O dotáciu si môžete požiadať najneskôr do 9.3.2023.

K stiahnutiu

Publikované: 24.4.2020 9:54:47 | Aktualizácia: 24.4.2020 13:51:29 | Zobrazené: 1962
toplist