Harmonogram separovaného zberu na I. polrok 2020

PAPIER- plastové nádoby, ktoré vyložíte pred svoj dom; modré kontajnery (obec, Kopanice)

- štvrtok 06.02.2020
- štvrtok 16.04.2020
- štvrtok 11.06.2020

* v stredu večer si vyložte 240l nádoby pred svoj dom

 

PLASTY- vrecia, ktoré vyložíte pred svoj dom; žlté kontajnery (obec)

- utorok 18.02.2020
- utorok 31.03.2020
- utorok 12.05.2020
- utorok 23.06.2020

* v pondelok večer si vyložte vrecia pred svoj dom

 

SKLO- kontajnery pri Jednote v Korytnom, prevádzky, škola, nová bytovka, Kopanice

- piatok 24.01.2020
- piatok 28.02.2020
- piatok 03.04.2020
- piatok 08.05.2020
- piatok 12.06.2020

 

TETRAPAKY- kontajner na prevádzkach, pri Jednote v Korytnom, Kopanice, v škole

- štvrtok 02.01.2020
- utorok 11.02.2020
- utorok 07.04.2020
- utorok 19.05.2020
- utorok 30.06.2020

 

KOVY- kontajner pri Jednote v Korytnom, Kopanice, škola, prevádzky, Slnečná

- piatok 07.02.2020
- piatok 20.03.2020
- piatok 01.05.2020
- piatok 12.06.2020

 

ŽIADAME VŠETKÝCH OBČANOV O DÔSLEDNÉ TRIEDENIE ODPADU!

Publikované: 24.1.2020 7:30:06 | Aktualizácia: 24.1.2020 8:31:47 | Zobrazené: 230
toplist