Deň spomienky na vdp. ThDr. Emila Bobockého a sadenie "Prefektovej lipy"

 

Poďakovanie zo srdca všetkým, ktorí sa pričinili za pokojný a slávnostný priebeh celej nedele.

Prefekt – je jedným z predstavených kňazského seminára. Jeho poslaním je sprevádzať bohoslovcov a pomáhať im počas ich formácie a výchovy ku kňazstvu.

Publikované: 4.5.2017 8:28:49 | Zobrazené: 519
toplist