Budujeme

11.6. - 28.6.2019 Upravíme verejné priestranstvo medzi chodníkom a štátnou cestou na úseku od Bufetu po križovatku školy (ľavá strana)
-po budovaní kanalizácie zostal tento úsek veľmi škaredý, prašný a kamenistý. S realizátorom kanalizácie sme sa dohodli, že nebudeme požadovať pôvodný stav (zatrávnenie a rigoly), ale upravíme priestranstvo nanovo tak, že tam vybudujeme nové vjazdy do domov a vytvoríme pred každým domom odstavnú plochu a vysadíme okrasné dreviny po celej dĺžke.

3.6. - 13.6.2019 Zrekonštruujeme zlý chodník na Hlavnej ulici po ľavej strane (smerom od Bufetu) a vybudujeme nové asfaltové vjazdy do domov
- na Hlavnej ulici sme zrekonštruovali dva nedokončené úseky chodníkov a taktiež aj úsek chodníka od Bobockých po Slnečnú. Po celej tejto dĺžke sa vybudovali nové asfaltové vjazdy do domov.

ChodníkChodník 2 Chodník4Chodník 3

13.5. - 24.5.2019 Rekonštruujeme WC na miestnom štadióne
- WC na štadióne pre verejnosť boli v dezolátnom a nevyhovujúcom stave. Stačí pozrieť foto pred a po.

wc1wc2

17.4.2019 Vyspravili sme cestu na OŠMEK, Družstevnú ulicu a výtlky v obci Podolie
- cesta cez Ošmek smerom na rajné bola v katastrofálnom stave. Hneď ako nám to počasie dovolilo, tak sme dali cestu vyspraviť. Zvolili sme túto alternatívu, nakoľko natiahnuť nový koberec by bolo finančne dosť náročné. Na foto je vidno cestu pred a po prerábke.

Osmek Osmek 1Ošmek Ošmek 2 Ošmek 3

Publikované: 21.5.2019 21:35:33 | Aktualizácia: 5.6.2019 8:11:03 | Zobrazené: 251
toplist