Budujeme

V mesiacoch September - Október Vybudujeme nové detské ihrisko na Kopaniciach
- Detské ihrisko bude vybudované na obecnom pozemku pri penzióne.

16.7.2019 Upravili sme a vybudovali sme krajšie verejné priestranstvo medzi chodníkom a krajskou cestou na úseku od Bufetu po križovatku školy (ľavá strana)
-po budovaní kanalizácie zostal tento úsek veľmi škaredý, prašný a kamenistý. Nechceli sme to dať do pôvodného stavu, ale rozhodli sme sa, že tento priestor upravíme nanovo tak, že tam vybudujeme nové vjazdy do domov a vytvoríme pred každým domom odstavnú plochu a vysadíme okrasné dreviny po celej dĺžke. Stromčeky ešte nie sú zasadené, to budeme realizovať až v jesenných mesiacoch. Okrem toho sme posunuli aj autobusovú zastávku ďalej od križovatky.
- na odstavných plochách je povolené státie motorovým vozidlám do 3,5 t !

Buf Buf2 Buf3

14.6.2019 Zrekonštruovali sme zlý chodník na Hlavnej ulici po ľavej strane (smerom od Bufetu) a vybudujeme nové asfaltové vjazdy do domov
- na Hlavnej ulici sme zrekonštruovali dva nedokončené úseky chodníkov a taktiež aj úsek chodníka od Bobockých po Slnečnú. Po celej tejto dĺžke sa vybudovali nové asfaltové vjazdy do domov.

ChodníkChodník 2 Chodník4Chodník 3

24.5.2019 Zrekonštruovali sme WC na miestnom štadióne
- WC na štadióne pre verejnosť boli v dezolátnom a nevyhovujúcom stave. Stačí pozrieť foto pred a po.

wc1wc2

17.4.2019 Vyspravili sme cestu na OŠMEK, Družstevnú ulicu a výtlky v obci Podolie
- cesta cez Ošmek smerom na rajné bola v katastrofálnom stave. Hneď ako nám to počasie dovolilo, tak sme dali cestu vyspraviť. Zvolili sme túto alternatívu, nakoľko natiahnuť nový koberec by bolo finančne dosť náročné. Na foto je vidno cestu pred a po prerábke.

Osmek Osmek 1Ošmek Ošmek 2 Ošmek 3

Publikované: 21.5.2019 21:35:33 | Aktualizácia: 5.6.2019 8:11:03 | Zobrazené: 490
toplist