25. a 50. výročie sobášov oslávili v našej obci v roku 2015

30.12.2015 bolo v obradnej sieni stretnutie jubilujúcich manželských párov. Manželia, ktorí spolu prežili 25 rokov a 50 rokov spoločného života prijali pozvanie starostky obce, ktorá im zablahoželala ku krásnemu výročiu. Poďakovala jubilantom za príkladný manželský život, ktorý je darom nielen pre ich vlastné deti, ale i pre našu dedinu i celú spoločnosť. Za prípravu tohto stretnutia ako i privítania detí ďakujeme pracovníčkam obecného úradu, za program pani učiteľke Márií Ščepkovej, pani Ľubici Gálovej, pani Lucii Gúčikovej a deťom materskej škôlky. Za fotografické zdokumentovanie a zverejnenie na web stránke obce pánovi Petrovi Čechvalovi.
Publikované: 30.12.2015 10:00:15 | Zobrazené: 283
toplist