Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 305 7.2.2011 Nájom nebytových priestorov ZS - zubná ambulancia 2/2011 MUDr. Jela Bednárová    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 24.3.2011 V zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného... Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.1.2011 Zmluva o poskytovaní služieb - výkon technika požiarnej ochrany Ing. Ladislav Bílik - ABP 40377008   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 5.5.2011 Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej "dodatok") je úprava spôsobu fakturácie. GOODWILL plus, a.s. 36304735   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.8.2011 Všeobecné obchodné podmienky VUB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 12.8.2011 Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 873/2010/UZ VUB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/22300/002-SVO 29.2.2012 Užívanie 190 kusov podperných bodov nadzemného elektrického vedenia. ZSE Distribúcia, a.s. 36361518   
Detail Zmluva Nájomná 1 22.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy od 1.9.2012 do 31.8.2015 Mgr. Ľubomír Janovický    
Detail Zmluva Nájomná 1 23.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy v BD 526/14 Helena Vrbová    
Detail Zmluva Nájomná 1 23.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy v BD 526/9 Martin Moravanský    
Detail Zmluva Nájomná 1 23.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/10 Zuzana Miklánková    
Detail Zmluva Nájomná 1 23.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/5 Mária Michalcová    
Detail Zmluva Nájomná 1 23.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/4 Emília Mišíková    
Detail Zmluva Nájomná 1 23.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/3 Anna Kohútová    
Detail Zmluva Nájomná 1 23.8.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/1 Zdenka Burzová    
Detail Zmluva Nájomná 1 4.9.2012 Predlĺženie nájomnej zmluvy BD 526/2 Mário Masár    
Detail Zmluva Nájomná 1 4.9.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/7 Alena Drexlerová    
Detail Zmluva Nájomná 1 4.9.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/8 Iveta Hanicová    
Detail Zmluva Nájomná 1 4.9.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/15 Stanislava Fetrová    
Detail Zmluva Nájomná 1 4.9.2012 Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/6 Mária Makarová    
toplist