Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1 6.3.2020 Rekonštrukcia WC - OcÚ Tomáš Ondrejka 47423340  3 400,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1 17.7.2019 Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov - IC Holding, s.r.o. Trnava Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094   
Detail Zmluva Nájomná 2 16.5.2019 Prenajímateľ prenajíma a prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory a to celý... SAM Company, s.r.o. 46448888  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 30.4.2019 Divadelné bábkové predstavenie Zlatá priadka - 27.4.2019 Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. 42145317  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5 5.5.2021 Stavebné práce - obklady - kuchyňa KD Rožko Marek 41380932  4 064,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8 4.12.2019 Uloženie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861   
Detail Faktúra došlá 7711731312 11.7.2022 El. energie BD 1019 verejné osvetlenie ZSE Energia a.s. 36677281  28,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 903684106 30.4.2019 Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976  10,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1 19.11.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s., organizačná zložka 44882033   
Detail Zmluva Dodávateľská č.1 30.11.2017 Bleskozvod podľa projektovej dokumentácie vypracovanej FBB-ELECTRIC s.r.o. z mája 2017, ďalej... IZOTECH Group, s.r.o. 36301311  12 877,29 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 00000001 19.9.2019 Zálohová faktúra na prenájom KD Promoline, s.r.o. 48145505  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0000116036 21.2.2011 Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká Podielnické družstvo "POVAŽIE" 00207187  117,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0000116041 25.2.2011 Vývoz kontajnerov Podielnické družstvo "POVAŽIE" 00207187  189,84 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 0001 15.3.2019 Dodatok - doba prenájmu CASTOR Slovakia, s.r.o. 46659463   
Detail Zmluva Dodávateľská 0005-PRB-2011/Z 29.12.2011 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  179 730,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0005-PRB/2011 26.5.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  179 730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001 22.2.2011 Dvere na zvonicu korytné Drevovýroba, Porubská Mariana 45426031  300,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 001/2020 27.1.2020 Kúpna zmluva
Slávka Sedláková, Ing. Ján Masár   256,82 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 001/2021 6.1.2021 P.č. 196/30 Ivan Pakán   650,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 0010/2020 30.10.2020 Nájomná zmluva RD s.č. 157 Róbert Bundál   115,00 EUR 
toplist