Testovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu 10.4.2021 od 8.00 - 15.00 hod.

Testovanie v našj obci sa uskutoční v sobotu 10.4.2021 od 8.00 - 15.00 hod. v KD Podolie za štandardných podmienok.

Informácie k obnoveniu vyučovania:

Keďže okres Nové Mesto nad Váhom je od 12.4. v III. st. varovania (bordová farba) a neplatia žiadne obmedzujúce vyhlášky RUVZ, oznamujeme Vám, že od pondelka 12.4.2021

  • otvárame materskú školu pre všetky deti,
  • obnovujeme prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa ZŠ vrátane prevádzky ŠKD a ŠJ,
  • obnovujeme prezenčné vzdelávanie v skupinách 5+1 pre žiakov 2. st. bez prístupu na internet (už nebude možnosť vzdelávania cez pracovné listy)
  • žiaci II. stupňa ZŠ s prístupom na internet sa budú aj od 12. 4. 2021 naďalej vzdelávať dištančne.

Riadime sa manuálom "Návrat do škôl 2021" a ďalšími usmerneniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR. Všetky deti a žiaci 1. st. sú automaticky prihlásené na stravu a počítame s ich nástupom.

Podmienkou nástupu je:

  • vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie,
  • negatívny test jedného zákonného zástupcu, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti,
  • dieťa MŠ a 1. st. sa nemusí testovať, aj keď už má 10 rokov,
  • negatívny test žiaka 2. st.
  • v prípade, že dieťa MŠ alebo žiak ZŠ nenastúpi na prezenčnú výučbu, je nutné oznámiť to vedeniu školy (zspodolie@gmail.com, 0902886370) a odhlásiť dieťa cez edupage zo stravy do piatka 9.4.2021 do 14.00 hod.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na www.zspodolie.sk

Publikované: 7.4.2021 | Aktualizácia: 8.4.2021 | Zobrazené: 507
toplist