Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,

dnešným dňom a odbitím včerajšej polnoci prekračujeme prah nového roka 2021.

Rok 2020 sa stal už minulosťou a určité životné situácie a všetky dôležité okolnosti nám zostanú len v spomienkach. V spomienkach, o ktorých budeme istotne rozprávať novej generácii, pretože to, čo sme mali možnosť prežívať nikto z nás predtým ešte nezažil.

Rok 2020 bol pre nás všetkých bezpochyby veľmi náročným rokom. Istotne sme doň vstupovali plní nádejí a veľkých očakávaní, či predsavzatí. Žiaľ, život pred ľudstvo postavil prekážku v podobe pandémie. Nikto nemôže povedať, že jeho sa to netýka, alebo je mi to jedno, pretože s jej následkami a aktuálnou situáciou sa musíme popasovať všetci spoločne, bez akýchkoľvek rozdielov. Niekoho sa dotkla pandémia priamo, iného zasa nepriamo. Prekážok, ktoré sme museli v minulom roku všetci prekonávať bolo veľa. Určite to nebola len pandémia, ale životné situácie boli rôzne, či už v osobnom alebo pracovnom živote. V konečnom dôsledku je vždy na nás a na našej zodpovednosti, ako zvládneme prekážky, ktoré sú pred nami prekonávať. Na to môžeme dostať určité odporúčanie, ale ich konečné úspešné zvládnutie zostáva iba na nás.

Verím a dúfam, že väčšina z Vás je s predošlým rokom z väčšej časti spokojná. Spokojnosť by však mala byť nedostačujúca, pretože vždy je čo zlepšovať a treba sa držať hesla „vždy môže byť aj lepšie". Vlastné a kritické sebahodnotenie je hnacou silou, ako veci zlepšovať, ako napredovať, ako sa rozvíjať.
Každý rok zažívame niečo nové, nepoznané. Obrazne môžeme povedať, že každý rok nám niečo nové dáva, ale naopak, aj nám niečo berie. Dáva nám zdravie, radosť, lásku, rodinu, priateľov. Na stane druhej aj berie. Niektorí stratili prácu, niektorým sa podlomilo zdravie a niektorí sa museli rozlúčiť so svojimi blízkymi. V tomto smere vyjadrujem túžbu, aby nasledujúci rok, rok 2021, bol pre Vás čo najviac radostný.

Sme na začiatku roka 2021. Vstup je neistý a s veľkými obavami, ktoré nás čakajú. Najmä, ako sa bude vyvíjať situácia vo svete, na Slovensku i v našej dedinke. Prajem všetkým, aby ste prah do nového roka prekročili tou správnou nohou, aby boli obavy čo najmenšie. Množstvo vecí záleží len na nás a na našom konaní. Preto konajme a správajme sa tak, aby sa z budúcnosti (roku 2021) stala prospešná prítomnosť a nakoniec aj nádherná minulosť, na ktorú budeme radi spomínať.

Dovoľte mi ešte touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o pomoc obci a občanom, o kultúrne, spoločenské či duchovné obohatenie nášho života. Ďakujem všetkým poslancom OZ a pracovníkom OcÚ za vykonanú prácu pre našu obec a hlavne pre Vás.

Do nové roka prajem a želám všetkým správne rozhodnutia, veľa kritického myslenia, porozumenia, spolupatričnosti, odhodlanie pracovať, tvoriť nové veci a budovať. Prajem veľmi veľa lásky, radosti, šťastia, síl a hlavne to najpodstatnejšie v živote každého z nás, a to, pevné zdravie.

Šťastný nový rok 2021.

Publikované: 4.1.2021 | Zobrazené: 312
toplist