Zamestnanci Obecného úradu v Podolí

Zamestnanci Obecného úradu v Podolí

Jozefína Cagalová - finančná účtovníčka - mail: cagalova@podolie.sk, tel. 032 7794102

Oľga Straková - matrika, evidencia obyvateľov - mail: strakova@podolie.sk, tel. mobil: 0911 712 605, pevná linka 032 7794102

Katarína Červeňanská - evidencia pošty, stavebné podania, rozhodnutia, prevádzky obce - mail: podolie@podolie.sk, tel. 032 7794102

Dana Ščepková - sociálne služby, správa daní a poplatkov, prenájom kultúrneho domu, mail: scepkova@podolie.sk, tel. mobil: 0911 923 907, tel. pevná linka 032 7794102

Slavomíra Majtásová - stavebný úrad, mail: podolie@podolie.sk, tel. mobil: 0907 196 786, pevná linka 0327794102, úradné hodiny každý štvrtok od 12:00 do 16:00 hod.


Anna Pavlechová - hlavný kontrolór obce, mail: hlavnykontrolor@podolie.sk

 

Publikované: 30.11.2014 | Aktualizácia: 2.11.2017 20:06:10
toplist