Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 2016120 1.3.2016 Nájom za nebytové priestory 3/2016 - bývalé kvetinárstvo Gren Media Production, s.r.o. 47358700  46,98 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2013/01000083 4.11.2013 Nájomná zmluva na hrobové miesto B 62,63 Ústav soc.starostlivosti - Masárová Janka   33,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7438315904 12.1.2015 Zálohová platba EE - PZ, zvonica, VO, Kino, BD - 1/2015 1456,72 36677281   
Detail Faktúra došlá 15300041 6.2.2015 Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2015 55,76 36249840   
Detail Faktúra došlá 7447932671 6.3.2014 Zálohová platba EE - VO žľab, OŠK, Markvet, Dom smútku, Požiarna zbrojnica, Zvonica... 7447932671 36677281  2 243,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 02411 25.5.2011 Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 AAENERGO s.r.o. 44845448  1 931,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 6140241 25.8.2014 Odpadkové koše AB - STORE s.r.o. 28459423  568,17 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2013/01000089 5.11.2013 Nájomná zmluva na hrobové miesto A 786 Abrahámová Jozefa   16,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014021 25.8.2014 Parkové lavičky - 6 ks + doprava ABRIS s.r.o. 47381965  977,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 8/ŠFRB/2018 4.9.2018 Zmluva o nájme bytu Adam Bokor   175,73 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 8/ŠFRB/2019 5.11.2019 Nájomná zmluva byt č. 8 - 526 Adam Bokor   183,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600013 13.1.2016 Sada - vozík+mop na čistenie Adlerr, s.r.o. 36710369  229,21 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016134 4.4.2016 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - zubár Adlerr, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800079 16.1.2018 Upratovacie náradie ADLERR, s.r.o. 36710369  69,84 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09/2020 13.2.2020 Nájomná zmluva byt č. 6 - 1019 Adriana Halienková   175,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014011 12.2.2014 Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 Agentúra DUNA s.r.o. 36253324  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120039 14.2.2012 Organizácia podujatia Karneval Agentúra PRO-STAFF s.r.o. 36724068  420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2019 30.9.2019 Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko AGGER, s.r.o. 45982007  10 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19100116 15.10.2019 Vybudovanie detského ihriska AGGER. s.r.o. 45982007  10 068,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2020155 23.4.2020 Relácia v rozhlase a daň za užívanie verejného priestranstva Agro-hydina Godány, s.r.o. 46538968  15,00 EUR 
toplist