Termíny vývozu triedeného zberu

Termíny triedeného zberu na 1. polrok 2019

PAPIER- plastové nádoby, ktoré vyložíte pred svoj dom; modré kontajnery (obec)

- piatok 25.1.2019
- piatok 8.3.2019
- piatok 31.5.2019

* vo štvrtok večer si vyložte plastové nádoby pred svoj dom


PLASTY- vrecia, ktoré vyložíte pred svoj dom; žlté kontajnery (obec)

- utorok 12.2.2019
- utorok 16.4.2019
- utorok 28.5.2019

* v pondelok večer si vyložte vrecia pred svoj dom

 

SKLO- kontajnery pri Jednote v Korytnom, prevádzky, škola, Kopanice

- piatok 4.1.2019
- piatok 15.2.2019
- piatok 29.3.2019
- piatok 10.5.2019
- piatok 21.6.2019

 

TETRAPAKY- kontajner na prevádzkach, za KD a v škole

- streda 6.2.2019
- streda 3.4.2019
- streda 29.5.2019
- streda 26.6.2019

 

KOVY- kontajner pri Jednote v Korytnom, Kopanice, škola, prevádzky

- štvrtok 24.1.2019
- štvrtok 7.3.2019
- štvrtok 30.5.2019

 

ŽIADAME VŠETKÝCH OBČANOV O DÔSLEDNÉ TRIEDENIE ODPADU!
- zber separovaného odpadu je ZDARMA!

Publikované: 5.1.2019 22:54:04 | Aktualizácia: 16.4.2019 21:38:26
toplist