Termíny vývozu triedeného zberu

Termíny triedeného zberu na 2. polrok 2019

PAPIER- plastové nádoby, ktoré vyložíte pred svoj dom; modré kontajnery (obec, Kopanice)

- piatok 04.10.2019
- piatok 27.12.2019

* vo štvrtok večer si vyložte 240l nádoby pred svoj dom


PLASTY- vrecia, ktoré vyložíte pred svoj dom; žlté kontajnery (obec)

- utorok 01.10.2019
- utorok 12.11.2019
- utorok 24.12.2019

* v pondelok večer si vyložte vrecia pred svoj dom

 

SKLO- kontajnery pri Jednote v Korytnom, prevádzky, škola, Kopanice

- piatok 25.10.2019
- piatok 06.12.2019

 

TETRAPAKY- kontajner na prevádzkach, pri Jednote v Korytnom, Kopanice, v škole

- streda 16.10.2019
- streda 11.12.2019

 

KOVY- kontajner pri Jednote v Korytnom, Kopanice, škola, prevádzky, Slnečná

- štvrtok 03.10.2019
- štvrtok 14.11.2019
- štvrtok 26.12.2019

 

ŽIADAME VŠETKÝCH OBČANOV O DÔSLEDNÉ TRIEDENIE ODPADU! Pripomíname, že zber separovaného odpadu je ZDARMA! Obec za to nič neplatí.

Tým, že separujeme chránime našu prírodu a životné prostredie.

Publikované: 5.1.2019 22:54:04 | Aktualizácia: 23.9.2019 15:54:37
toplist