Zámer obce odpredať pozemok

Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti o odkúpenie časti pozemku má zámer o predaj novovytvorenej p. č. 1214/7 o výmere 25 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely registra E, p.č. 269/3, pre Daniela R. a Denisu R. za cenu 3,33 €/m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 34493956-128/18.
Publikované: 4.1.2019 20:42:41 | Aktualizácia: 8.1.2019 20:25:52 | Zobrazené: 68
toplist