VÝZVA!

ZS distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a oklesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7.1.2020!
Publikované: 12.11.2019 16:02:42 | Aktualizácia: 12.11.2019 16:05:49 | Zobrazené: 102
toplist