VÝZVA Západoslovenskej distribučnej, a.s. na orez stromov a porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza nadzemné i podzemné elektrické vedenie, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastvo, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Viac v prílohe!

K stiahnutiu

Publikované: 13.11.2020 7:37:26 | Aktualizácia: 13.11.2020 8:36:42 | Zobrazené: 238
toplist