Vianočná atmosféra na Podolských vianočných trhoch

V sobotu 15.12.2018 sa konali v našej obci už tradičné vianočné trhy, ktoré sme zorganizovali pre Vás už po tretíkrát. Tento raz však boli v trošku pozmenenom šate, nakoľko celý pripravený program sa uskutočnil vonku.

Posledné dva ročníky boli trhy spojené so školskou vianočnou akadémiou. Po minulom roku sme začali uvažovať, že poprepletáme trhy s vystúpeniami detí. Konkrétnu podobu trhy nabrali začiatkom novembra. Následne bol aj návrh na oslovenie našich umelcov/spevákov, ktorí by mohli v programe vystúpiť. Bol to v podstate pokus, ktorý si myslíme, že bol úspešný. Popri tom, čo návštevníci nakupovali, popíjali vínko či vianočný punč, mohli sledovať program. Veríme, že sa Vám páčilo.

V programe vystúpili deti MŠ. Najskôr to boli „malkáči" a potom „veľkáči". Po nich išli deti ZŠ I. stupňa, ktoré mali pripravené básne, vinše, spevy a tance. Následne po nich vystúpil pedagogický i nepedagogický zbor ZŠ s pripravenou krásnou piesňou Vianočný zázrak. Po krátkej prestávke nasledovali deti zo ZUŠ-ky. Potom vystúpil Martin Holubec z Pobedima a následne Roman Hargaš. Po nich zahrali piesne sestry Porubské (Dominika, Terezka, Anežka). Po prestávke, v ktorej mali návštevníci čas občerstviť sa, zohriať či nakúpiť si, nasledovalo vystúpenie žiakov II. stupňa a ich „Biblický príbeh". Krásnu bodku na záver dalo naše Vianočné kvarteto (sestry Augustínové, Čechvalová, Bobocká). Okrem toho pred programom, v prestávkach i po programe sa o hudobný doprovod postarala Juditka Červeňanská a Jozef Červeňanský, ktorí hrali na svojom klavíri.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii týchto trhov a prispeli tak k vianočnému naladeniu. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Zemkovej, s ktorou sme celý program dali dohromady, tiež veľká vďaka všetkým pani učiteľkám, ktoré s deťmi nacvičili program, všetkým vystupujúcim deťom, žiakom, ale i mladým či dospelákom, ktorí vystúpili a sami si pripravili piesne pre Vás. Tiež ďakujeme poslancom OZ aj bývalým poslancom OZ, pracovníčkam OcÚ, členom kultúrnej komisie, vedúcej školskej jedálne a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto spoločenskej akcie.

Ďakujeme pánovi Mrekajovi, ktorý sponzorsky prispel na vianočné trhy.

 

 

Foto: Lenka Bobocká

Publikované: 16.12.2018 11:46:16 | Aktualizácia: 16.12.2018 12:53:22 | Zobrazené: 1300
toplist